Arhivi Kategorije: Nerazvrščeno

kRITERIJ ZA MATEMATIKO

Kriteriji ocenjevanja znanja Pri ocenjevanju ustnega in pisnega ocenjevanja znanja velja naslednje: • za dosego zadostne (2) ocene je potrebno znanje vseh minimalnih vsebin opredeljenih v učnem načrtu. • za dosego dobre (3) ocene je potrebno znanje vseh minimalnih vsebin in vsaj polovico temeljnih znanj opredeljenih v učnem načrtu. • Učenec , ki usvoji vsa temeljna znanja, brez zahtevnejših je ocenjen z oceno pd (4 ). • za dosego odlične (5) ocene je potrebno poleg temeljnih, znanje zahtevnejših standardov znanj. Pri pripravi testov bomo upoštevali naslednjo strukturo: Delež nalog, ki preverjajo: ocena minimalni standardi( %) temeljni standardi( %) zahtevnejši standardi( %) db(3) 62 38 / odl(5) 50 30 20 Pri pisnem ocenjevanju velja naslednji kriterij ocenjevanja ocena prilagojeno za oceno db (3) Za 5 nzd (1) 0- 59 0 – 44 zd (2) 60 – 80 45 – 64 db (3) 81 – 100 65 – 79 pdb (4) 80 – 90 odl (5) 91 – 100 :

Subvencionirana prehrana

Pred šolskim letom 2014/2015 staršem NI potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v VELJAVNI ODLOČBI O OTROŠKEM DODATKU ali državni štipendiji.

Če na dan 1.9.2014 družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku….

Preberi več Subvencionirana prehrana

MEDOBČINSKI PARLAMENT

 

V torek, 11. 03. 2014, je na Osnovni šoli Žirovnica potekal otroški medobčinski parlament, na katerem so našo šolo zastopali štirje pogumni osmošolci.

Po uradnem nagovoru ravnateljice gostiteljice šole in župana občine Žirovnica so sledile predstavitve dela v okviru otroškega parlamenta na posameznih šolah od Kranjske Gore do Žirovnice. Učenci naše šole so na oder stopili kot tretji in poslušalce seznanili z letošnjimi aktivnostmi na šoli v okviru otroškega parlamenta. Predstavili so potek dela

na šolskem parlamentu in povedano podkrepili s fotografijami.

Devetošolca pa sta poskrbela za dobre fotografije in posnela filmček, ki si ga lahko ogledate tukaj.