POTREBŠČINE IN UČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Učenci si bodo v šolskem letu 2022/2023 izposodili ali prejeli učbeniško gradivo iz učbeniškega sklada brezplačno. Na seznamu za posamezni razred je navedeno, katera gradiva (samostojni delovni zvezki, delovni zvezki, zvezki in ostale šolske potrebščine) kupijo starši, katera pa učenci prejmejo v šoli.

Učenci od 1. do 5. razreda dobijo vsa učbeniška gradiva v šoli prvi šolski dan, ostali učenci pa bodo gradivo prevzeli po razporedu v prvem tednu pouka.

Seznami vsega gradiva in potrebščin za posamezni razred:

 1. razred  2. razred  3. razred
 4. razred  5. razred  6. razred
 7. razred  8. razred  9. razred

Vsem učencem želimo prijetne počitnice in uspešen začetek novega šolskega leta.

Jesenice, dne 08. 06. 2022

Za učbeniški sklad:
Katja Svetlin Piščanec