Arhivi Kategorije: UNESCO

Predstavitev dela

Pilotski projekt

PILOTSKI PROJEKT: Atletska olimpijada

Naš pilotski projekt je športne narave. Imenuje se Stankov memorial. Projekt izvajamo že 22 let. Vanj so vključene vse šole bivše Jeseniške občine ( OŠ Kranjska Gora, OŠ Mojstrana ( članica UNESCO ASP ), OŠ Prežihovega Voranca Jesenice ( mirujoča članica UNESCO ASP ), OŠ Koroška Bela ( članica UNESCO ASP ), OŠ Žirovnica, OŠ Toneta Čufarja Jesenice( članica UNESCO ASP ). Bistvo tekmovanja je FAIR PLAY. Tekmujejo učenci 2.  in 3. razredov. Učenci omenjenih šol se pomerijo v štirih disciplinah: tek na 100 m, tek na 400 m, skok v daljino in met žogice. Najboljši učenci v posamezni disciplini prejmejo medalje. Po končanem tekmovanju se določi še zmagovalna šola, ki prejme pokal.

Nancy Bohak, šolska koordinatorica za Unesco

UNESCO se predstavi

Naša šola je članica UNESCO ASP net šol.


4 DELORSOVI STEBRI IZOBRAŽEVANJA:

Prvi steber: UČITI SE, DA BI VEDELI

Drugi steber: UČITI SE, DA BI ZNALI DELATI

Tretji steber: UČITI SE, DA BI ZNALI ŽIVETI SKUPAJ

Četrti steber: UČITI SE BITI


4 OBVEZNE TEME:

Svetovni problemi in vloga sistema Združenih narodov pri njihovem reševanju.
Človekove pravice , demokracija, strpnost in sodelovanje.
Medkulturno učenje (preučevanje drugih dežel in kultur na lokalni in nacionalni ravni, spoznavanje kulturne ali naravne dediščine UNESCA World Haritage, povezovanje s šolami v tujini).
Okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje
SODELOVANJE V NACIONALNIH IN MEDNARODNIH PROJEKTIH
– Nacionalni projekt Meja – Kobarid
– 2. mednarodni projekt Pletemo niti mreže s prijazno besedo– Griže

Učenje komunikacijskih veščin je bila osrednja tema 2. mednarodnega tabora Pletemo niti mreže s prijazno besedo, na katerem je sodelovalo 25 Unescovih šol , 7 mediacijskih in 9 šol iz tujine. Učenci iz tujine so se spoznali šele na poti v Slovenijo, povezalo pa jih je obiskovanje dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Švici, Kneževini Lihtenštajn in iz Predarlskega v Avstriji.

Po uvodnem pozdravu s kulturnim programom so se udeleženci srečanja razvrstili v 10 delavnic, v katerih je potekalo učenje veščin vrstniške mediacije. Le-te so temelj učinkovite komunikacije, ki omogoča razumevanje sobesednika, ohranjanja

prijateljstva in vzpostavlja lasten nadzor tudi v situacijah, v katerih prihaja do nesoglasij. Dve delavnici sta bili vsebinsko nekoliko drugačni; ena je bila namenjena učenju govorice gluhih, druga pa je združila učence, ki obiskujejo izbirni predmet Nemščina 2 in učence iz tujine.

Po kosilu so sledile športno-ustvarjalne delavnice na zunanjih površinah šole, ki so bile namenjene sprostitvi, za njimi pa se je delo nadaljevalo s socialnimi igrami v razredu.

Srečanje smo zaokrožili z zaključno prireditvijo v telovadnici šole ob 17.00. Program so soustvarili  učenci šolske dramske skupine Tampatu in učenci iz tujine. Svečani govorniki prireditve so bili: Marija Pavčnik, pomočnica ravnatelja, Gašper Hrastelj iz Urada za Unesco, Tatjana Jurkovič iz Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, Eva Jurman iz Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Marjana Rogina, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, Marko Laznik, podžupan Občine Žalec, Marjan Vodeb, predsednik krajevne skupnosti Griže in Jani Prgić, avtor več knjig o mediaciji in izvajalec usposabljanja učiteljev – mediatorjev.

Sledilo je še druženje v jedilnici ob drobnih prigrizkih in pecivu, dogajanje pa je spremljala glasbena skupina Gozdnik, ki jo sestavljajo štirje učenci  šole.

Obljubili smo si, da se bomo naslednje leto spet srečali, kjer bomo vezi prepletali na drugo temo, prijazna beseda pa bo stalnica.