Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Klemen Klemenc

Metalurški inženir, ljubiteljski gledališki igralec, fotograf in astronom. "No more young, but steel crazy."-( Johny Winter)

kRITERIJ ZA MATEMATIKO

Kriteriji ocenjevanja znanja Pri ocenjevanju ustnega in pisnega ocenjevanja znanja velja naslednje: • za dosego zadostne (2) ocene je potrebno znanje vseh minimalnih vsebin opredeljenih v učnem načrtu. • za dosego dobre (3) ocene je potrebno znanje vseh minimalnih vsebin in vsaj polovico temeljnih znanj opredeljenih v učnem načrtu. • Učenec , ki usvoji vsa temeljna znanja, brez zahtevnejših je ocenjen z oceno pd (4 ). • za dosego odlične (5) ocene je potrebno poleg temeljnih, znanje zahtevnejših standardov znanj. Pri pripravi testov bomo upoštevali naslednjo strukturo: Delež nalog, ki preverjajo: ocena minimalni standardi( %) temeljni standardi( %) zahtevnejši standardi( %) db(3) 62 38 / odl(5) 50 30 20 Pri pisnem ocenjevanju velja naslednji kriterij ocenjevanja ocena prilagojeno za oceno db (3) Za 5 nzd (1) 0- 59 0 – 44 zd (2) 60 – 80 45 – 64 db (3) 81 – 100 65 – 79 pdb (4) 80 – 90 odl (5) 91 – 100 :

Subvencionirana prehrana

Pred šolskim letom 2014/2015 staršem NI potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v VELJAVNI ODLOČBI O OTROŠKEM DODATKU ali državni štipendiji.

Če na dan 1.9.2014 družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku….

Preberi več Subvencionirana prehrana

Seznami šolskih potrebščin od 1. do 9. razreda, 2014/2015

   1. razred                 2. razred               3. razred    

4. razred                5. razred                6. razred

7. razred                8. razred                9. razred


Če se vam datoteka ne prikaže pravilno jo najprej shranite na disk! Za ogled morate imeti nameščen AdobeReader.

Nov datum za oddajo naročilnic: 17.06.2014