Navodila za oblikovanje referata – 9. razred

Referat mora vsebovati naslednja poglavja: 

–  prva stran (podatki o šoli, avtorju referata, naslovu in času opravljanja govornega nastopa),

–      Kazalo (po straneh),

–      Življenjepis (dovolj je pol strani),

–      Dela (zvrstna razporeditev del – poezija, proza, dramatika; vrstna razporeditev del – npr. roman, črtice, tragedija; delitev na otroško, mladinsko …),

–      Analiza odlomka (prebereš eno izmed avtorjevih del, iz njega izpišeš odlomek in ga vsebinsko in stilno analiziraš – poiščeš posebnosti v izražanju),

–      Povzetek (v obliki miselnega vzorca povzameš bistvene informacije; miselni vzorec tudi skopiraš in ga razdeliš sošolcem – bo del ustnega preverjanja znanja z ocenjevanjem),

–      Slovarček neznanih besed (če uporabiš besede, katere ne poznaš, jih poišči v slovarju, leksikonu, slovarju tujk in jih razloži),

–      Literatura (ime in priimek avtorja, naslov dela, kraj in čas izdaje, založba, stran),

–      Slikovno gradivo.

 

Govorni nastop pomeni, da prosto govoriš in ne bereš z lista. Lahko si pomagaš s prosojnico, kjer imaš miselni vzorec, ali s plakatom.

Branje z lista je dovoljeno samo pri posredovanju odlomka sošolcem.

 

Referat bomo oblikovali skupaj na tehničnem dnevu (Od knjige do referata). V dveh delavnicah se bomo ukvarjali z vsebino (v prvi boš naredil analizo odlomka – zato moraš prinesti s seboj odlomek na ‘ključku’ in tudi natisnjen, v drugi pa boš naredil misleni vzorec o izbranem avtorju), v tretji delavnici (v računalnici) pa bomo referat zasnovali tudi oblikovno.

Do začetka decembra moraš torej prebrati eno delo izbranega avtorja v celoti, izbrati krajši odlomek (ali pesem) ter zbrati gradivo – podatke o avtorju (kratek življenjepis in dela – ta boš razvrstil po zvrsteh in vrstah).

 

 

 

 

Dodaj odgovor